http://bangkokfocus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Related SITE

การตลาด

แฟชั่น บิวตี้

ยานยนต์

ไอที เทคโนโลยี

บันเทิง

กีฬา ท่องเที่ยว

สังคม

 Contact Us

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผลิตภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผลิตภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งธนาคารออมสิน สถาบันเพื่อการออมทรัพย์ที่ถือกำเนิดจากองค์พระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญ พระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” โดยจัดฉายภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้ง 5 แบรนด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์ รวม 59 สาขา 423 โรง รวมระยะเวลา 1 ปี โดยได้ครอบครัว ปุ้ย พิมลวรรณ - ชัชพงษ์ และน้องภูมิ หุ่นทองคำ มาร่วมพูดคุยถึงการปลูกฝังนิสัยรักการออมในครอบครัวโดยมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างของการออม และ แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น มาร่วมพูดคุยถึงวิธีการการออมที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และร่วมร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ได้ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว มาร้องเพลง“รอยเท้าของพ่อ” ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบสด ๆ ของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

การผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “ พระมหากษัตริย์กับการออม ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน ผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักอดออม โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียงและอดออม รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นไทย ...

ส่วนเนื้อหาของเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ จะทำให้ประชาชนได้ชื่นชมพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสอนพระโอรสและพระธิดาให้ทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการมัธยัสถ์อดออม เมื่อเจริญพระชนมพรรษา พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุ มีผล เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินพระชนมชีพของพระองค์

ยามปฏิบัติพระราชภารกิจ สิ่งที่ติดพระองค์ตลอดเวลา คือ ดินสอ กล้องถ่ายรูป แผนที่ และวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทรงงาน เช่น ดินสอไม้ราคาไม่แพง มียางลบอยู่ตรงปลายดินสอ เพื่อลบคำที่เขียนผิดออกได้ง่าย ไม่เปลืองกระดาษเหมือนใช้ปากกา ทรงเหลาดินสอด้วยพระองค์เองและเหน็บไว้ที่กระเป๋าฉลองพระองค์ทรงอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาในเรื่องของการบริโภคด้วยปัญญาและปลูกฝังในเรื่องของความประหยัดและอดออม ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่างของการออมแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาเท่านั้น หากแต่ได้ทรงแสดงแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติว่า แม้พระองค์จะเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมแห่งการออมแก่บุตรหลานในครอบครัว ดังนั้นพสกนิกรของพระองค์จึงควรตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดและอดออมด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” โดยเนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พ่อ...ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการออมของชาติ” ทรงอบรมเลี้ยงดู พระราชโอรสและพระราชธิดาในเรื่องของการบริโภคด้วยปัญญาและปลูกฝังในเรื่องของความประหยัดและอดออม ซึ่งสะท้อนผ่านภาพประวัติศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง 4 พระองค์ กำลังทรงฝากเงินออมสินบนรถยนต์รับฝากเงินเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2504 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และภาพหม่อมหลวง ปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดาฯ

แรกเริ่มก่อตั้งธนาคารออมสินจนถึงปัจจุบัน ธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงพระราชทานกำเนิด คลังออมสิน ขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งนั้นธนาคารออมสินจึงได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคบาทเสมือนหนึ่งเป็นข้าราชบริพารพระองค์ ด้วยทางหนึ่ง คลังออมสินได้ถวายการรับฝากพระราชทรัพย์จากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์กระทั่งเมื่อย้ายสังกัดและที่ตั้งออกมาภายนอกเขตพระราชฐานแล้วก็ยังคงได้มีโอกาศถวายการรับใช้ ใต้เบื้องพระยุคลบาทอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
   
สำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ที่จัดขึ้น ณ อินฟินีซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ได้รับเกียรติจาก วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน พบครอบครัวคนดัง ปุ้ย พิมลวรรณและชัชพงษ์ หุ่นทองคำ ที่มาร่วมพูดคุยถึงการปลูกฝังนิสัยรักการออมในครอบครัวโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแบบอย่างของการออม “ปุ้ยและครอบครัวให้ความสำคัญกับการออมเป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีบอกเล่าพร้อมกับทำให้น้องภูมิดูเป็นตัวอย่าง เพราะว่าในชีวิตเรามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งที่ปุ้ยทำได้ดีที่สุดคือการเก็บเงินให้น้องภูมิได้ใช้ในการศึกษาให้สูงที่สุดเท่าที่เค้าจะทำได้ และจะสอนให้เค้าเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่มัวเมาไปกับสิ่งเร้าภายนอก เช่น ติดเกมส์ หรือซื้อของเล่นแพงๆ ซึ่งจะไม่มีเกิดขึ้นในครอบครัวปุ้ยเลยค่ะ” และ แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น มาร่วมพูดคุยถึงวิธีการการออมที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ “ส่วนตัวแก้มแล้ว เมื่อก่อนในครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะต้องประหยัด เพราะคุณแม่ดูแลเราเพียงคนเดียว พอมาตอนนี้แก้มพอจะหารายได้ด้วยตัวเองได้แล้ว แต่แก้มก็ยังประหยัดอยู่ เพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเราเจอกับอะไรมาบ้าง และคุณแม่กับตัวแก้มเองก็ได้นำวิถีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาทรงเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยค่ะ” และร่วมร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังได้นักร้องชื่อดัง ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว มาร่วมร้องเพลง “รอยเท้าของพ่อ” ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบสด ๆ ของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย

view